Tablolama ile Kredi Notu Kategorileri

Kredi notunuza göre hangi müşteri kategorisine girdiğinizi kredi notu tablosuna bakarak öğrenmeniz mümkündür.  

Bankalar tarafından kredi verilmesi için yani kişinin bankalardan kredi çekebilmesi ve diğer hizmetlerinden yararlanabilmeleri için mevcut finans durumlarının iyi olması gerektiği gibi geçmişlerinin de bankalarla iyi olması gerekir. Kişinin bankalarla arası kendisine göre gayet iyi olabilir ancak bankalar açısından konuya yaklaştığımızda geç ödenmiş krediler pek de hoş karşılanmayan durumlardır. Dolayısıyla bu alanda net durumların ortaya çıkması ve bankaların çok daha hızlı karar verebilmeleri için kredi puanı sistemi getirilmiştir.

Kredi puanı sistemine göre kişilerin bankalar üzerinden yaptıkları tüm hareketler belli bir puanla hesaplanır. Kredi kartı kullanımı, kredi kartının ne kadar yoğun kullanıldığı, kredi kartı borcunun zamanında ödenip ödenmemesi ya da asgarisinin ödenmesi gibi daha birçok kritere göre sistem otomatik olarak kişiye belli puanlar vermekte ya da puanından düşmektedir. Aşağıda, hangi puan aralıklarının hangi seviyeleri işaret ettiğine dair açıklamalar bulacaksınız.

Kredi Notu: 0 – 799 (Çok Riskli Müşteri Kategorisi)

Bankaların kredi vermek istemeyecekleri ya da çok zor şartlar altında kredi verebilecekleri kesim kredi notu 0 ila 799 arasında olan kesimdir. Bu kişilerin geçmişlerinde ciddi finansal sıkıntılar yaşadıkları ve bankalar ile sorunlu işlemleri olduğu düşünülmektedir. Kendileri sıradan bir başvuru ile kredi alamazlar anacak bir memuru kefil göstermeleri ya da hali hazırdaki taşınmazlarını ipotek ettirmeleri halinde kredi kullanabilirler.

Kredi Notu: 800 – 1299 (Orta Riskli Müşteri Kategorisi)

Bankaların kolay kolay kredi vermeyecekleri bir başka kesim de kredi notu 800 ila 1299 arasında olanlardır. Kredi kullanmak istedikleri bankalar zor şartlar sunabilirler.

Kredi Notu: 1300 -1499 (Az Riskli Müşteri Kategorisi)

Kredi notunuz bu aralıkta ise kredi almanız biraz daha kolay olacak ve kredinize çok yüksek faiz uygulanmayacaktır. Kefilsiz ve ipoteksiz kredi almanız mümkün olabilir.

Kredi notu 1300 ila 1499 arasında olanlar diğer gereksinimleri karşılamaları halinde kredi çekebilirler.

Kredi Notu: 1500 – 1699 (İyi Müşteri Kategorisi)

1500 ila 1699 arasında puan oldukça iyidir ve kişiler kolaylıkla kredi çekebilirler.

Kredi Notu: 1700 – 1900 (Çok İyi Müşteri Kategorisi)

Bankaların kredi verme konusunda en istekli olduğu kesim 1700 ila 1900 arasında kredi puanına sahip kişilerdir. Düşük faizli kredileri kolayca çekebilirler.

Cevapla

x

Check Also

Kredi Notu Yükseltmek

Kredi Notu Yükseltmek İçin Ne Yapılmalıdır ?

Kredi notu, kişilerin bankalarda yaptıkları işlemlerin toplu bir şekilde değerlendirilmesi sonucunda oluşan bir puanlama sistemidir. ...