KOSGEB Tematik Proje Destek Programının Amacı Nedir

KOSGEB Tematik Proje Destek Programının Amacı Nedir?

KOBİ’ler ve meslek kuruluşları için özel olarak, Çağrı Esaslı Tematik Program veya Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı şeklinde hem kendilerini geliştirmeleri ve ihtiyaçlarını gidermeleri hem daha fazla proje hazırlamalarını sağlayan, hem de makro strateji planlar kapsamında bazı sektörlerde veya bölgelerdeki açığı kapatmak için özel olarak belirlenmiş projelerdir. Makro Strateji Planları, Orta Vadeli Planlarda öncelik verilen sektörler ve iş kolları proje kapsamına alınır.

Çağrı Esaslı Tematik Proje Nedir?

Çağrı Esaslı Tematik Proje nedir? sorusuna cevap verelim. Çağrı Esaslı Tematik Destek Programı kapsamında yeni makine ve teçhizat alımı giderleri, seyahat giderleri, çalışanların ücretleri,  yazılım ve donanım masrafları, sarf malzemesi harcamaları ve diğer idari harcama giderleri için destek sağlanmaktadır.  KOBİ destek proje örnekleri, projenin süresi, üst limiti, destek ödemesi ve destek oranı gibi detaylar proje teklif çağrısı ile belirlenerek duyurulur. Genel idari giderler için azami destek oranı %10, donanım, yazılım ve diğer makine ve ekipman alımı kiralanması gibi giderler için azami destek oranı %25′ tir.

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı

KOSGEB veri tabanına kayıtlı meslek kuruluşlarının başvurabildiği Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı kapsamında ise bir bölgenin veya il ve ilçenin istihdam oranlarını arttırmak, piyasaya yeni girişimciler sağlamak, bölgenin çevresel ekonomisinin geliştirilmesi için destek sunulur. Meslek kuruluşlarına verile destek 3 yıl devam eder. 3 yıl boyunca 36 aylık bir proje süresi esas alınır. Geri ödemesiz 150.000 TL ‘ye kadar sunulan bu destek, Birinci ve ikinci bölgelerde %50, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı bölgelerde %60 oranıyla verilmektedir.

KOSGEB tematik proje örnekleri, bina yapımı ve tadilatı, menkul ve gayrimenkul alımı, makine-teçhizat satın alma, taşıt alımı, vergi borçları, sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi, iletişim giderleri, finansman masrafı, proje dışında kalan çalışan giderleri, elektrik, su, ofis kirası gibi giderleri, danışmanlık giderleri ve proje dışında kalan maliyetler için destek alamaz.

Cevapla

x

Check Also

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı Hakkında Genel-Bilgi

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı Hakkında Genel Bilgi

Teknoloji, Ar-Ge, inovasyon fikirleri olan, girişimci olmak için atacakları ilk adımda elinden tutulması gereken tüm ...